Tråsättra Norra Samfällighetsförening

                 

                                    Årsmöte den 16 mars 2013

 

 
 

1)    Vi hälsar nya medlemmar välkomna

                   

2)    Val av sekreterare, justerare, ordförande och rösträknare för årsmötet 2012

 

Val av ordförande Josef Katkis.

Val av sekreterare Håkan Melin.

Val av rösträknare. Tord Rosenqvist.

Val av justeringsman Ingrid Rosenqvist.

3)    Verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsrapport

·       Genomgång av ekonomi. Se bilaga Årsredovisning 2012.

·       Genomgång av verksamhetsberättelse. Se bilaga Förvaltningsberättelse.

·       Ovan godkänns av stämman med tillägget att webbansvarig publicerar de 2 styrelsemöten som ej är utlagda på hemsidan. Skall ombesörjes snarast.

4)    Revisionsrapport föredras för stämma. Utan anmärkning. Ej bifogat.

5)    Röstning angående ansvarsfrihet för styrelse (Som grupp) . Bifalles.

6)    Budget förslag 2013 presenteras av kassör. Se bilaga Budget förslag. Bifalles med tillägget att det skall finnas en buffert om en basbelopp.

Avgift 2013: 1500 kr/fastighet.

7)    Omröstning ang. styrelsens förslag angående rustning av lekplatser. Se bilaga Information inför årsmötet. Stämman valde alternativ 3. En projektgrupp som ledds av Jamie Ravenshear  (Ådavägen 8) tillser att gungställningar rustas och medel  för detta utbetalas av kassör.

8)    Förslag av styrelsesammansättning 2013. Stämman godkände valberedningens förslag med undantaget, Rasmus Rosenbom valdes ej in utan istället Emil Larsson som suppleant.

9)    Motion. Ordning ställande av fotbollsplan. Stämman bifaller förslaget med undantaget parkering och ålägger styrelsen att behandla ärendet under våren.

10) Vårstädning den 20 april kl.10.00. kl 14.00 inbjuds det till korvgrillning. Om vädret ej står oss bi flyttas städdagen till den 27 april. Samma klockslag gäller. Trädgårdsavfall kommer att eldas på fotbollsplanen samma dag.

 

Mötets sekreterare Håkan Melin

 

 

Justerat av Ingrid Rosenqvist

 

 

 

 

 

 

 

jordan 3 sport blue kate spade outlet louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet Lebron 12 oakley sunglasses outlet Nike KD VII Global Game louis vuitton outlet sport blue 3s Louis Vuitton Outlet cheap jordans louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet cheap jordan shoes jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet foamposites black suede coach outlet online louis vuitton outlet retro jordans for sale beats by dre solo sport blue 3s sport blue 3s Cheap Oakley Sunglasses beats by dre cheap beats by dre cheap Louis Vuitton Outlet jordan 6 sport blue history of jordan 6s louis vuitton outlet