TNS Styrelsemöte 2012-02-15 kl 19:00 - 20:30

 

Närvarande:

Josef Katkits
Rickard Lindkvist
Annika Dynefalk
Lena Falk
Marcus Ossian
 

Frånvarande:

Erik Sandell
 

1 - Ekonomi

 

Vi har ca 77 000 kr i kassan. Alla har betalat för 2011.

Budgetarbetet är igång.
 

Förslag till budget:
 

- lekplatsutrustning, 70, 000

- Takbyte på föreningshuset: 2014, uppskattad till 70-75,000 kr

- Årsavgift: 1000 kr

- Valberedning 500 kr / person (Gösta, Tord)

 

2 - Lekplatser

 

Olika alternativ  undersöks – en enkel klätterställning kostar 25,000 kr inkl moms. Vi skall föreslå att köpa in 2 st och  installera själva.

Förslag till färdigställning = 31/5

 

3 - Föreningslokalen

-Takbyte: avvakta till 2014
 

5 - Fiberdragning

- Återställning av mark på samfällt område samt kommunal mark återstår. Ritningar var kablarna är dragna har vi  inte fått ännu.

6 - Städdag planering

Datum: 21/4 samma dag som årsmötet.

Mötet börjar kl 9:00.

7 – Nästa möte: 28/3 kl 19:00

coach factory outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of jordan cheap jordans jordan 3 sport blue jordan 3 sport blue sport blue 3s Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet sport blue 3s cheap jordan shoes louis vuitton outlet louis vuitton outlet Kate Spade Diaper Bag Lebron 11 louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet foamposites for sale louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet foamposites for sale Retro Jordans For Sale jordan retro 11 louis vuitton outlet louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s cheap jordans Louis Vuitton Outlet