Tråsättra Norra Samfälighet

Förvaltningsberättelse

 

Under 2012 hade vi vattenläcka i föreningshuset. En stor del av golvet i rummet, och  en del av väggen till pannrummet och  toaletten  skadades. Detta åtgärdades genom Länsförsäkringens omsorg och  deras anslutna hantverkare. I utbyte av att vi  själva målade väggarna som  återställning fick vi en golvbrunn även i pannhuset, samt plastgolvet täcker  nu ca 5 cm upp på väggarna i pannrummet och  toaletten. Kostnaden låg på ca 52 000 kronor.

Vi har besiktigat lekplatserna (kostnad ca 3000 kr) och  slutsatsen  var att de måste omedelbart montras ned. Det var en bra uppslutning från  medlemmarna trots kort varsel. Bråtet fick köras bort av ett företag,  för en  kostnad av ca 7000 kronor (kommer med i 2013 års utgifter).

Återställning av gungor och  upprustning med ny lekutrustning är  en del av årsstämman. Styrelsen har lämnat förslag för röstning.

Vi har också  bytt bank under året – det var möjligt tack vare att alla medlemmar har betalat avgiften i tid.

En styrelsemedlem har avgått pga privata själ.

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger.

 

Josef Katkits

Ordförande

Åkersberga, 2013-03-05