Tråsättra Norra Samfällighet

Förvaltningsberättelse för året 2013

 

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger. Flera styrelsemedlemmar är med i utemiljögruppen, som har sammanträtt flera gånger under året.

Under 2013 låg fokus på att börja arbetet med utemiljön.

Styrelsen, tillsammans med en aktiv utemiljögrupp, har gått genom ett antal lösningar på utrustning till lekplatserna och färdigställt förslagen.

Mycket arbete har gjorts på fotbollsplanen – gemensam ogräsbekämpning, boulebana bygg, staket som halverar fotbollsplanen samt planering för ytterligare arbete.

Kostnaden för material var ca 25,000 kr.

 

Utemiljögruppens beskrivning:

Vi anlitade en firma för att frakta bort betongfundamenten från våra gamla lekplattser.

Under sommaren byggdes en Boulebana på ena delen av fotbollsplanen, bestående av en sarg som fixerats mot marken.

Där efter beställdes reaxsand och stengrus som fraktades hit.

På en extra inkallad "fixar dag" ställde ett fantastiskt gäng upp. Under dagen krattades stengruset ut på boulebanan, gamla sanden (som låg i en hög vid skogsdungen) flyttades och lades runt boulebaban, ogräs togs bort från fotbollsplanen och vi grävde ur runt gungorna på Ådavägen och fyllde på reaxsand.

För att ha möjlighet att flytta all sand och framför allt gräva ur för reaxsanden hyrde vi en liten grävmaskin.

På andra delen av gamla fotbollsplanen planeras en mindre fotbollsplan, därför har det byggts ett staket för att markera planen och för att förhindra fotbollarna att rulla iväg för långt.

 

Josef Katkits

Ordförande

Åkersberga, 2014-03-21