Mötesanteckningar Tråsättra Norra Samfällighetsförening Styrelsemöte

 Datum: 2008-09-15  Plats: Föreningshuset, Praktejdervägen 11

Närvarande:

Josef Katkits Ordförande
Daniel Lövdahl Kassör
Björn Hofström Styrelseledamot
Håkan Melin Suppleant
Tomas Lindbom Suppleant

 Nästa möte: 2008-11-16, kl 18:00

Agenda

1 Bredband

2 Sandläget

3 Höststädning

4 Fotbollsplan

5 Låsbyte

Detaljer

1 Bredband

Telias offer innehåller låg installationskostnad och hög månadskostnad. Detta offert kan inte accepteras.

Att göra: Björn Lantz tar kontakt med Telia kontakten för förtydligande.

Att göra: Josef Katkits tar kontakt med Teknikbyrån för alternativ offert.

Vi har diskuterat om hur vi skall gå till väga i fall vi får ett bra offert. Vi kom fram till att i så fall sammankallar vi till extraordinär möte med medlemmarna för beslut.

2 Sandläget

Björn Hofström beställer ny sand som skall levereras senast 26/9. Den 27/9 kl. 10:00 skall medlemmarna hjälpa till med att fylla upp lekplatserna och städa bort skräpet som ligger där.

Vi försöker värva så många som möjligt till denna aktivitet.

3 Höststädning

Föreningen har inte haft koordinerad höststädning tidigare. Därför kan vi inte heller besluta om detta i detta möte. Frågan tas upp till beslut för nästa år på nästa årsmöte.

4 Fotbollsplan

Beslut tills vidare att avveckla fotbollsplanen genom att ta bort målstolparna den 27/9.

5 Låsbyte

Vi byter lås till föreningslokalen. Anledningen är förlorade eller vilsna nycklar.

Att göra: Josef Katkits köper nya cylindrar och kopierar nycklar i 4 exemplar.