Mötesanteckningar Tråsättra Norra Samfällighetsförening Styrelsemöte

 Datum: 2008-11-16  Plats: Föreningshuset, Praktejdervägen 11

Närvarande:

Josef Katkits Ordförande
Daniel Lövdahl Kassör
Björn Hofström Styrelseledamot
Björn Lantz Styrelseledamot

 Nästa möte: 2008-12-01, kl 19:00

Agenda

1 Medlemsbrev om trädfällning

2 Utdelning av nycklar

3 Fiberdragning

4 Ekonomi

5 Gatubelysning

6 Sopkorgar

Detaljer

1 Medlemsbrev om trädfällning

Det finns ytterligare önskemål om trädfällning. Styrelsen kan inte ta på sig uppdraget f.n., däremot kan man vända sig till eventuellt villiga som kan hjälpa till med att fälla träden som står i vägen eller lutar.

2 Utdelning av nycklar

Alla närvarande har fått en nyckel, samt en extranyckel finns hos Josef Katkits.

3 Fiberdragning

Har fått in komplett offert från Teknikbyrån och en icke-komplett offert från Telia.

Josef Katkits tar fram ett kalkylblad och går från hus till hus och berättar om det.

Den 1:a december skall vi ha omröstning. Majorietsbeslut gäller - dvs 40 hushåll skall säga ja för att kunna gå vidare med projektet.

Ytterligare info skall finnas på webben. Josef ordnar.

4 Ekonomi

Sandbytet blev en mycket dyr historia. Sandens mängd var underskattad och även dess pris.

Slutsumman med bobcat hyra och 50 kubik sand blev ung. 30 000 kr.

Föreningen har 32 000 kr i kassan efter att alla räkningar är betalda.

5 Gatubelysning

Belysningen på Ådavägen är mycket dålig. Josef kontaktar kommunen.

6 Sopkorgar

Det ligger mycket skräp på gatorna.
Det finns bara en sopkorg (längst stigen vid Ådavägen). Josef ringer kommunen om att placera ut flera.