Mötesanteckningar Tråsättra Norra Samfällighetsförening Styrelsemöte

 Datum: 2009-03-29  Plats: Föreningshuset, Praktejdervägen 11

Närvarande:

Josef Katkits Ordförande
Daniel Lövdahl Kassör
Björn Hofström Styrelseledamot
Roger Nilsson Styrelseledamot
Håkan Melin Suppleant
Tomas Lindbom Suppleant
Tord Rosenqvist Valberedning

 Nästa möte: årsmöte 2009-05-16

Agenda

1 Fiberdragning och ROT

2 Valberedning

3 Kommunens insatser

4 Datum och förberedelse för årsmötet

5 Ekonomi

6 Webb-sidan

7 Övrigt

Detaljer

1 Fiberdragning och ROT

Vi låter fiberdragningsfrågan vila ett tag. ROT gäller endast på arbetet på egen mark.

2 Valberedning

Tord Rosenqvist redogjorde för valberedningsarbetet. Förslagslistan:

Roll Namn Adress Ersättning 2009-
Ordförande Josef Katkits Praktejderv. 19 1500 kr
Kassör Daniel Lövdahl Praktejderv. 13 1500 kr
Ledamot Björn Lantz Ådav. 10 1000 kr
Ledamot Håkan Melin Ådav. 11 1000 kr
Ledamot Erik Sandell Ådav. 17 1000 kr
Suppleant peter Runesson Ådav. 16 250 kr / tillfälle
Suppleant Rickard Lindkvist Praktejderv. 10 250 kr / tillfälle
       
Revisor Hans Amner Gudingv. 9 oförändrat
Revisor Joakim Lindal Praktejderv. 25 oförändrat
       
Revisor suppleant Esbjörn Wester Gudingv. 11 oförändrat
Revisor suppleant Kerstin Almgren Gudingv. 4 oförändrat

 

3 Kommunens insatser

Kommunen har nu monterat upp två st. sopkorgar, en på Gudingsvägen och en vid hållplatsen. Verkar ha fått effekt. De har även plockat upp lite skräp vid det tillfället. belysningen vid Ådavägen är fortfarande dålig.

4 Datum och förberedelse för årsmötet

Datum: 2009-05-16 kl 10:00

Reservdag: 2009-05-23

Vid börjar med mötet och sedan följer upp med städning och grillad korv. Det blir lotteri också, 4 st Aladdin chokladaskar lottas ut.

Städningen gäller föreningsägd mark. ( Detta betyder dock inte att vi inte bör plocka upp allt skräp, mm som finns överallt kring husen. Ordf.)

5 Ekonomi

Vi har ca 20,000 kronor i kassan. 4-5 hushåll har ännu inte betalt årsavgiften!

Årsavgiften förblir 1000 kr / hushåll.

6 Webb-sidan

Det blir något dyrare med webb-sidan, ca 30 i månaden. Vi behåller den.

www.trasattra.se


7 Övrigt

1 - Plogbilen har skadat Gudingvägen. Josef kontaktar kommunen.

2 - Föreningshuset bör målas om inuti, endast väggen. Josef pratar med Hr. Månsson.

3 - Rök från kaminerna.

Medlemmarna får prata med varandra, styrelsen kan inte göra något åt detta.

4 - Vattenventiler på gatan

Varje hushåll har sin vatenventil framför huset. Enligt tidigare info från Roslagsvatten skall dessa bytas ut på våren. Enligt nyare info är detta inte prioriterat.

5 - Ett element i föreningshuset är sönder. Daniel pratar med Gösta.

6 - Väntar på förslag om hur vi skall utnyttja föreningshuset bättre. Uthyrning diskuterades, men ingen vill koordinera och administrera detta.