TRÅSÄTTRA NORRA

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

 

KALLELSE

 

 

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till till:

 

Årsmöte

 

Lördagen den 16 mars kl. 10:00 – 12:00 samlas vi i kvartersgården för årsmöte. Årsredovisningen skickas ut tillsammans med denna kallelse. Kallelsen även  innehåller den  föreslagna budgeten.

 

 

Agenda:

 

  1. Vi hälsar nya medlemmar välkomna
  2. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet
  3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsrapport
  4. Röstning om styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  5. Röstning om ev. ansvarsfrihet
  6. Röstning om ersättning till styrelsen
  7. Röstning om årsavgift
  8. Valberedningens förslag och röstning av ordförande samt styrelsemedlemmar
  9. Inkomna motioner, aktuella händelser
  10. Förslag på innehåll och ordning i vårstädningen

 

Vårstädning

 

På årsmötet ska vi bestämma datum och vad som behöver göras under städhelgen.

 

Motioner, Övrigt

 

 

 

Budget förslag


 

Förslag på budget för perioden 2013-01-01 – 2014-01-01

 

Avgift per fastighet: 1500 kr

 

Inkomster: 82500 (Medlemsavgift: 1500 kr * 55 hushåll)

 

Utgifter:

 

El

21000

Vatten

4000

Försäkring

4000

Omkostnader, inkl 6000 kr styrelsearvode

9000

Webb

400

Vårstädning inkl. borttagning av gamla lekplatserna 2012 (6700 kr)

9000

Kvatersgården, inkl. utblyte av trappor, färg

7500

Summa

54900

 

 

Åkersberga 2013-02-19

För styrelsen / Josef Katkits