TRÅSÄTTRA NORRA

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

 

KALLELSE

 

 

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till:

 

Årsmöte

 

Onsdagen den 23 april kl. 19:30 – 21:30 samlas vi i kvartersgården för årsmöte. Kallelsen  innehåller även den  föreslagna budgeten.

 

 

Agenda:

 

  1. Vi hälsar nya medlemmar välkomna
  2. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet
  3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsrapport
  4. Röstning om styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  5. Röstning om ev. ansvarsfrihet
  6. Röstning om ersättning till styrelsen
  7. Röstning om årsavgift
  8. Valberedningens förslag och röstning av ordförande samt styrelsemedlemmar
  9. Inkomna motioner, aktuella händelser
  10. Förslag på innehåll och ordning i vårstädningen

 

Vårstädning

 

Datum är satt till den 26:e april, kl. 10 med extra städdag 5:e maj  vid inställt förstadatum (t ex snö, regn…)

 

Motioner, Övrigt

 

Inga motioner har kommit in.

 

Övrigt:

-          Ta gärna med överblivna uteleksaker till föreningshuset så gör vi ett gemensamt leksakförråd.

-          Utemiljögruppen behöver ha ny ledning.

 

 

Budget förslag (vänd!)


 

 

Förslag på budget för perioden 2014-01-01 – 2015-01-01

 

 

Förslag till budget

 

 

 

Intäkter

 

Behållning från 2013

96 342,00 kr

Medlemsavgifter (55*1500)

82 500,00 kr

 

 

Summa intäkter

178 842,00 kr

 

 

Utgifter

 

El

18 500,00 kr

Vatten

4 000,00 kr

Försäkring

3 550,00 kr

Omkostnader (inkl arvode)

7 500,00 kr

Web-hotell

415,00 kr

Vårstädning

2 500,00 kr

 

 

Summa utgifter

36 465,00 kr

 

 

Driftnetto

142 377,00 kr

 

 

Buffert för oförutsedda utgifter (1 PBB)

44 400,00 kr

Utemiljögruppen

40 000,00 kr

 

 

Resultat

57 977,00 kr

 

 

 

 

Åkersberga 2014-03-21

För styrelsen / Josef Katkits