Tråsättra Norra Samfällighet

Information inför årsmötet den 16/3 2013

 

Styrelsen har tagit fram 3 förslag på hur vi  går vidare med lekplatserna. Vi ber er att fundera över vilket alternativ ni skulle rösta på. Alla förslag bygger på  oförändrad årsavgift på 1500 kronor.

Förslag 1:

Båda gungorna ersätts med nya nästa år, 2014. Anledningen till att vänta till nästa år är  kostnaden,  som kan  uppgå till 70 000 kronor. Detta klarar vi  inte av med oförändrad årsavgift och med ambitionen att ha en  viss buffert i kassan.

Förslag 2:

Vi byter en  gungställning med tillhörande gunga och samtidigt tar vi  bort båda ställningarna. Det kostar cirka 35 000 kronor. Den andra gungan  köper vi  in nästa år, 2014. Detta klarar vi  av med oförändrad avgift och ha kvar en  viss buffert.

Förslag 3:

Vi reparerar existerande gungställningarna, dvs vi ersätter de översta timmerstockarna med nya, borrar nya hål i dem för våra befintliga gummisäten. Kostnad uppskattas till 3-5000 kronor plus eget arbete eller anlitad snickare. Detta kan också  innebära att vi använder överskotten till annan lekplatsutrustning eller fotbollsplanupprustning.

 

Observera, att om det kommer till röstning på årsstämman då gäller följande regel:

Majoritet av de närvarande beslutar. Man  kan  även rösta med ombud eller med detta informationsblad inlämnat till brevlådan Praktejdervägen 19 (kräver namn, underskrift och  address) om man är  förhindrad att komma till stämman.

 

Vidare vill vi  informera om att vi skall rösta om eldning på städdagen (förslag 20/4) eller bortforsling till tippen.

Samma regel  gäller för denna röstning också. Stryk under det valda alternativet om du vill lämna in din röst i förväg.

Kom ihåg: 1 hushåll = 1 röst

OBSERVERA! Om du har en  motion att framföra till stämman, då måste detta lämnas in till brevlådan Praktejderv. 19 senast den 13/3.