TNS Styrelsemöte 2011-06-09, kl 19-20

 

Närvarande från styrelsen: Josef Katkits, Rickard Lindkvist, Peter Runesson, Annika Dynefalk

 

 

Ekonomi

 

Tills den 1/6 har man  fått in årsavgiften från 27 st hushåll. Det finns på 59560 kr på postgirot.

Vi byter bank till SHB. Marcus undersöker möjligheterna.

 

Fiber

 

Somliga har fått bekräftelse i SMS från Svensk Infrastruktur.

 

Utskick

 

Årsmötesprotokollet och budgeten skall skrivas ut och delas ut i brevlådorna.

 

Enkät

 

Svaren börjar komma  in, Josef sammanställer och delar ut resultatet.

 

Takbyte

 

Rimlig kostnad är ung. 150 000 kronor.

 

Övrigt

 

 

Nästa möte

 

23/8, tisdag, kl 19:00.