TNS Styrelsemöte 2011-09-20

 

Närvarande:

Josef Katkits
Erik Sandell
Rickard Lindkvist
Annika Dynefalk
Håkan Melin
 

Frånvarande:

Lena Falk
Marcus Ossian
 

Ekonomi

 

Vi har ca 73 000 kr i kassan.

3 hushåll har inte betalt årsavgiften på 800 kr. Tord kommer att knacka dörr för att påminna dem.

 

 

Lekplatser

 

Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå inköp av ett balansrep á 11 475 kr exkl moms till en av lekplatserna. Artikelnr. KPL804 (Lek och Säkerhet). Frakt kostar ca 4500 kr exkl moms. Båda lekstugorna rivs om risk för skador föreligger. Beslut om ersättning för lekstugan på den andra lekplatsen tas senare.

 

Städdag och fotbollsplan

 

Styrelsen föreslår att ogräset utrotas medelst Roundup och krattning dagen efter städdagen.

Datum för städdag: 21/4 eller 28/4.

Ris ska samlas ihop utanför fotbollsplanen för att inte ligga i vägen för ogräsbekämpningen.

Hängrännorna på föreningslokalen behöver rensas.

Nyponbuskarna ska klippas ned/utrotas.

 

Föreningslokal

 

Lokalen måste hålla minst +16 grader för att försäkringen ska gälla.

 

Takbyte

 

2 förslag/offerter ska tas in och intresseanmälningar göras i februari, senast. Offerterna bör inkludera bortförande av eterniten då vi bedömer intresset för att sköta detta själva vara blygsamt, i bästa fall. Syftet är en gemensam upphandling till förmånligt pris med målet att takbytena ska ske under 2012. Behovet av detta tycks vara stort bland husen.

 

Fiber

 

Ordförande uppmanade alla att inte skriva på något mer kontrakt innan vi vet om vi drabbas av extra kostnader pga grävning i hård mark. Fiberfirman har dessutom nu dömts till ett betalningsföreläggande.(rättare sagt, vite, om de fortsätter marknadsföra sig så somde gör. anm. Josef Katkits)