TNS Styrelsemöte 2011-12-07 kl 19:00 - 20:30

 

Närvarande:

Josef Katkits
Erik Sandell
Rickard Lindkvist
Annika Dynefalk
Lena Falk
Marcus Ossian

 

Frånvarande:

Håkan Melin
 

1 - Ekonomi

Bankbyte papper underskrivet av styrelsen, Rickard arkiverar.

Vi har ca 72 000 kr i kassan.

Budgetarbetet är igång.
Förslag till budget:
-
20,000 läggs på underhållsfonden utan öronmärkning

- lekplatsutrustning, 40, 000

- Takbyte på föreningshuset: lägg undan 25,000 / år i underhållsfonden för framtida (2-4 år) takbyte

- Årsavgift: Årsavgiften skall bero på beslut på lekplats och underhållsfond. Förslag: 1200 kr / år

 

 

2 - Lekplatser

 

Från förra mötet:

Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå inköp av ett balansrep á 11 475 kr exkl moms till en av lekplatserna. Artikelnr. KPL804 (Lek och Säkerhet). Frakt kostar ca 4500 kr exkl moms. Båda lekstugorna rivs om risk för skador föreligger. Beslut om ersättning för lekstugan på den andra lekplatsen tas senare.

Från detta möte:

Barnen vill ha ordentliga lekhus i stället.

 

3 - Samfälld  mark ägarskap

Marcus ringer tingsrätten där Borgtuna AB var registrerad efter att ha fått org numret eller exakta namnet.
Marcus tar reda på exakta processen och delger oss alla i styrelsen.

4 - Föreningslokalen

-Takbyte: avvakta med fonduppbyggnad.
- nyttjande: det nyttjas lite grann för pingis. Josef informerar att bastun fungerar fint.
- Trädfällningsrester – fritt fram att plocka, lite info på hemsidan är också bra.
- Reparation av rör under diskhon, tack Gösta!

5 - Fiberdragning

- Återställning av mark på samfällt område samt kommunal mark återstår. Asfaltering är gjord (sisådär) men mjukmarken har de inte gjort något åt. Stora grus- och stenhögar finns överallt.

6 - Städdag planering

Väl före 1/5, ingen exakt datum klart, ev. helgen efter påsk. Årsmöte samma dag.

7 – Övrigt

Trisslotter för de som har svarat i tid på enkäten:  Josef har listan, tar fram. Marcus köper in efter det.

8 – Nästa möte: 15/2 kl 19:00