Tråsättra Norra Samfällighet styrelsemöte 13-02-11 kl 19:30 - 20:45

Närvarande: Håkan Melin, Josef Katkits, Lena Falck, Rickard Lindqvist

1.  Föregående protokoll är ej utskrivet.

2.  Ekonomi. Slutgiltiga kostnad per fastighet (2012) 1614 kr. Anledning till detta är vattenskadan för kvartersgården.  Årets avgift var 1500kr per delägare (55st).  Idag har vi 58000 kr i "kassan".  För vidare info. kring ekonomi, se bilaga 1 (årsredovisning).

3. Förslag på budget för perioden 2013-01-01 – 2014-01-01

Avgift per fastighet: 1500 kr

inkomster: 82500 (Medlemsavgift: 1500 kr * 55 hushåll)

utgifter:

El

21000

Vatten

4000

Försäkring

4000

Omkostnader, inkl 6000 kr styrelsearvode

9000

Webb

400

Vårstädning inkl. borttagning av gamla lekplatserna 2012 (6700 kr)

9000

Kvatersgården, inkl. utblyte av trappor, färg

7500

Summa

54900

 

 

4. Lena undersöker vad det kostar att köpa in 2 st gungställningen "Brummelisa" från lekplats.se och då monterat  och klart. Det skall inkludera bortforsling av "gammal gungställning".

5. Förslag på årsmöte: 16 mars kl 10.00. Josef skickar ut kallese.

6. Nästa styrelsemöte: 4 mars kl.19.30. Josef skickar ut kallelse.