Tråsättra Norra Samfällighet styrelsemöte 13-03-04 kl 19:30 - 21:00

Närvarande: Håkan Melin, Josef Katkits, Lena Falck, Rickard Lindqvist

 

Agenda

1 - Årsmötets utformning, genomförande

a)      Genomgång av stadgarna om hur röstning sker. Behöver vi ändra stadgarna?

   Vi kollade förvaltningsförordningen  för samfälligheter, men hittade ingen  vägledning.

   Lösning: ingen ändring. Alla hushåll skall ha chansen att rösta, genom närvaro, ombud eller röstning inlämnad till ordförande.

b)      Rickard tar fram en lista på alla hus med namn och  address och tar med sig till stämman.

c)      Josef letar upp en mall för förvaltningsberättelse och  beskriver 2012 års händelser.

d)      På årsmötet tydliggör vi till medlemmarna att motioner skall lämnas in före sista januari, dock denna gång får det vara 13/3.

2 – Lekplatsförslag

Vi skriver ner styrelsens 3 st förslag om vad vi  gör med gungorna och  delar ut till varje hushåll för röstning / betänkande. Josef skriver förslaget,  Håkan kopierar och  delar ut. Vi röstar även om eldning eller bortkörning till tippen.

3 - Städdag datum och  innehåll

Förslaget datum: 20/4, om regnigt 27/4, kl 10:00. Grillning kl 14:00

Vad vi gör på städdagen:

1 – Trappor till föreningshusets dörrar måste bytas ut. Lena ser till inköp.

2 – Dräneringsröret vid föreningshuset måste lagas. Lena ser till inköp.

3 – Fräscha upp sandlådorna med att gräva djupt (40 cm) och  göra sanden mjuk.

4 – Vinden i föreningshuset måste tömmas och  köras till tippen.

5 – Gräva upp nyponrosorna så  gott det går.

6 – Korv,  läsk,  festis kl 14:00. Josef ser till inköp.