Tråsättra Norra Samfällighet styrelsemöte 13-03-09 kl 19:30 - 20:45
Närvarande: Håkan Melin, Josef Katkits, Lena Falck, Annika Dynefalk, Åke Wallebom, Emil Larsson

Sekreterare: Åke Wallebom

Josef presenterade uträkning för Boulebana.

Andra förslag på lösningar för fotbollsplanen diskuterades: 
 * Så gräs över hela fotbollsplanen - skulle kräva ca 80 m3 jord.
 * Ordna fotbollsplanen "litegrann" med mål och låta de som spelar fotboll med tiden slita ner ogräset.

Förslag på att ta bort fotbollsmålen på städdagen till att börja med.

Josef har pratat med kommunen angående hjälp/stöd med lekplatserna - blankett är ifylld men inga besked har gått att få från kommunen.

Beslut: Ingen boulebana enligt förslag i dagsläget pga. ekonomi
 * Kostnad uppskattad till ca 22000 utan arbete medräknat
 * Inte troligt att för hand gräva bort den mängd grus som skulle behöva tas bort för att göra en bra grund för boule-plan. Hyra av maskiner o.dyl. skulle innebära ännu större kostnader.

En översiktlig långtidsplan för området togs fram:
2013 - Gungor repareras, fotbollsmålen tas bort
2014 - Fotbollsplan (Minst staket + två mål på den grusplan som finns)
2015 - Ny gunga på lekplats (alternativt på båda lekplatserna)
2016 - Gunga på den andra lekplatsen om inte redan ordnat

Utskick görs om städdag (flyttas till 27/4) och bouleplanen och den långsiktiga planen (Åke skriver ihop och skriver ut, Lena delar ut)

Det konstateras att inbetalningskortet inte hade något sista betalningsdatum, men att avgiften enligt stadgarna skall vara betald 31 maj.