Tråsättra Norra Samfällighet styrelsemöte 13-07-29 kl 19:30 - 20:45
Närvarande: Håkan Melin, Josef Katkits, Lena Falck, Åke Wallebom, Emil Larsson, Rickard Lindkvist

Sekreterare: Josef Katkits

1 - Ekonomi

Kassan: 101909,36 kr

Obetalda årsavgifter: 15 hushåll = 22500 kr

2 - Förvaltning

Fotbollsplan och lekplatser
- Boulebana och staket färdigställs under augusti
- Reax påfyllning vid gunga färdigställs under augusti
- Kostnader skall inte överstiga 20 000 kr
- Josef tar in offert från sina bekanta på lekplatsutrustning

3 - Övrigt

a) Förslaget om värmepump kom upp igen. Tidigare invändning om behov av skötsel kom på tal.
Skötseln behöver dock inte vara omfattande - rensa filtern då och då, se till att den inte fryser igen.
Skulle kunna betala sig på några år, förutsatt en kostnad på 25 000 kr (inget rotavdrag kan man räkna in).
Exakt offert tas in om det blir beslut på installation på årsmötet.

b) Emil Larsson träder in som ordinarie ledamot.

c) Vid nästa utskick, men senast i december, skall medlemmarna påminnas om att motioner skall komma in senast vid slutet
av januari.