Tråsättra Norra Samfällighet styrelsemöte 2013-11-20

Närvarande: Josef Katkits (ordförande), Emil Larsson, Håkan Melin, Rickard Lindkvist, Lena Falck, Åke Wallebom (sekreterare)

Ekonomi:
1 fastighet har inte betalt årsavgift
Saldo på föreningens konto är 104 228,36 kr
Lena Falck har utlägg för ca 6700 kr för boulebana, staket, vattenutkast på föreningshuset, m.m.

Utemiljö/Lekplatser:
Boulebanan är färdig för spel. Staketet vid boulebanan är nästan klart. Gräs runt boulebanan sås nästa år.
Styrelsen med ev. medhjälpare flyttar virke från fotbollsplanen till utsidan av föreningshuset söndag 24/11 kl 11.

Josef tar upp möjligheter att importera lekutrustning till billigare pris (ca 70000 kr exklusive installation) som ungefär motsvarar utrustning för dubbla priset från svenska leverantörer.

Lena planerar att ha ett möte med ‘utemiljögruppen’ för att diskutera ett förslag att ta rösta om på årsmötet.
Nivån läggs troligen på ca 40 000 kr för en lekplats mellan Ådavägen och Gudingvägen.

Renovering av trappan till föreningshuset (handikappingång) avvaktar föreningen med tills behovet uppstår. Huset behöver eventuellt målas om då det tidigare endast målats till hälften.

Utskick:
Ett utskick skall tas fram av Josef som talar om när motioner skall vara inne till styrelsen (31/1-2014). Välkomna nya boende till föreningen. Håkan skriver ut utskicket.

Övrigt:
Inbetalningskortet saknade förfallodatum (31 maj) förra året - detta skall vara med på avin för 2014.

Parkeringsproblem:
Parkeringsproblemen på bl.a. Gudingvägen kan föreningen tyvärr inte göra något åt, då vägen sköts av kommunen.