Styrelsemöte Tråsättra Norra Samfällighet

Tid: 2014-03-19

Närvarande: Josef Katkits (ordförande), Emil Larsson, Rickard Lindkvist, Lena Falk, Åke Wallebom (sekreterare)

 

1 - Ekonomi

Rickard beskrev ekonomin.

På kontot: 88974,25 kr

Årsredovisning delades ut.

Revisorerna har fått den ekonomiska dokumentationen.

 

Förvaltningsberättelsen skall kompletteras med rapport från utemiljögruppen (Rickard och Lena skriver).

 

Rickard presenterade förslag till budget.

Justeringar av budget behövs (Emil gör det)

 

2 - Årsmöte

Årsmötet bestämdes till 23/4 kl 19:30 - 21:30, standardkallelse skall användas.

 

3 - Städdag

Städdag: 26/4 kl 10:00, extra städdag 10/5 kl 10 vid inställt förstadatum.

 

På städdagen:

 

Önskemål från utemiljögruppen:

* Gör färdigt staketet mellan fotbollsplan och boulebana

* Snickra ihop ett fotbollsmål, gärna två.

Övrigt:

* Vända sandlådor x2

* Samla skräp - skall eldas på fotbollsplanen.

* Laga stålstaketet (hål i nätet)

* Byta lampor i utelamporna.

 

Josef ordnar:

* Korv, grillkol, dricka - behövs mer än förra året då det tog slut.

 

4 - Övrigt

Utemiljögruppen skall till årsmötet ta fram förslag på vad som ska göras för de 40000 kr som begärs som budget för utemiljö-investeringar. Utemiljögruppen behöver ny ledning - Lena kommer inte längre att driva gruppen.

 

Att ta med i utskicket för städdag: Ta gärna med överblivna uteleksaker till föreningshuset så gör vi ett gemensamt leksakförråd.